Basisschool Wonderwijs in Herentals
Scholengemeenschap Kosh Herentals

Onze school - doordacht onderwijs

Basisschool (W)Onderwijs ligt centraal in het centrum van Herentals.

Ons school is opgedeeld in 3 belangrijke delen/gebouwen:

 • Kleuterschool
 • Lagere school: 1e en 2e leerjaar
 • Lagere school: 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar

Onze kleuters, de leerlingen van 1 & 2 en de leerlingen 3, 4, 5 & 6 beschikken elk over hun eigen, op leeftijd aangepaste speelplaats. Ook in de 3 turnzalen is er een onderscheid gemaakt tussen de jongere en de oudere leerlingen.

Het voetbalveld en de educatieve tuintjes zijn erg populaire plekjes op zonnige dagen!

 


Opvang

Voorschoolse kinderopvang

 • vanaf 06.45 uur bij Ferm (vroegere Stekelbees)
 • vanaf 07.45 uur in onze eigen voorschoolse opvang

Naschoolse kinderopvang

 • tot 17.00 uur in onze eigen naschoolse opvang
 • na 17.00 uur bij Ferm (vroegere Stekelbees)
 • op woendag: tot 13.00 uur in onze eigen naschoolse opvang
 • op woensdag: na 13.00 uur bij Ferm (vroegere Stekelbees)

Indien u nood heeft aan opvang voor 07.45 uur ’s morgens en/of na 17.00 uur ’s avonds,
dient u zelf contact op te nemen met Ferm via het nr. 014/ 28 68 97 of 0473/ 28 95 97. Deze
opvangdienst is gevestigd in onze school, vlakbij onze eigen opvang.


Inschrijvingen kleuter- en lagere school

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2022-2023

De school houdt rekening met het recente inschrijvingsdecreet.

1. Maximumcapaciteit
2. Inschrijven volgens voorrangsgroepen

Lees meer in onderstaande belangrijke informatie:
- Maximumcapaciteit, inschrijvingsperiodes en vrije plaatsen
- Schematisch - Vanaf wanneer inschrijven?
- Inschrijven in een school - 15 vragen - Ministerie Onderwijs & Vorming

Schoolreglement

Een inschrijving kan pas ingaan nadat u ingestemd hebt met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Vanaf de volgende instapdatum wordt uw kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Instapmomenten voor de kleuters:

 • de eerste dag van het schooljaar
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart

In de praktijk voor schooljaar 2022 - 2023:

Uw kleuter is ten laatste geboren op: Instapmoment
01.03.2020 Donderdag, 1 september 2022
07.05.2020 Maandag, 7 november 2022
09.07.2020 Maandag, 9 januari 2023
01.08.2020 Woensdag, 1 februari 2023
27.08.2020 Maandag, 27 februari 2023
17.10.2020 Maandag, 17 april 2023
22.11.2020 Maandag, 22 mei 2023
31.12.2020 Vrijdag, 1 september 2023

 

In de praktijk voor schooljaar 2021 - 2022:

Uw kleuter is ten laatste geboren op: Instapmoment
01.03.2019 Woensdag, 1 september 2021
08.05.2019 Maandag, 8 november 2021
10.07.2019 Maandag, 10 januari 2022
01.08.2019 Dinsdag, 1 februari 2022
07.09.2019 Maandag, 7 maart 2022
19.10.2019 Dinsdag, 19 april 2022
30.11.2019 Maandag, 30 mei 2022
31.12.2019 Donderdag, 1 september 2022

 

Leerplicht vanaf 5 jaar

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Elk leerplichtig kind is onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

 

Leerlingenraad

Pictogrammen